Νέα, επιμόρφωση, προτάσεις, ιδέες και υλικά για την ειδική αγωγή και τις μαθησιακές δυσκολίες.

Μνημονικά βοηθήματα

Τα μνημονικά βοηθήματα διευκολύνουν την κωδικοποίηση του υλικού που πρέπει να απομνημονεύσουν οι μαθητές. Αυτό το πετυχαίνουμε με τη δημιουργία συνειρμικών δεσμών ανάμεσα στο νέο υλικό και κάποια άλλη πληροφορία ή γνώση που είναι γνωστή ή εύκολο να απομνημονευτεί.

Μνήμη

Οι μαθησιακές δυσκολίες συνοδεύονται συχνά από προβλήματα μνήμης, ιδιαίτερα όταν οι πληροφορίες που πρέπει να θυμηθούν τα παιδιά είναι πολλές. Για να ενισχύσετε την προσπάθειά τους, μπορείτε να διαλέξετε μία ή περισσότερες από τις προτεινόμενες στρατηγικές ανάλογα με το προσωπικό στυλ κάθε παιδιού.

Στρατηγικές μάθησης και μελέτης

Όταν η καλή γνώση του αντικειμένου συνοδεύεται από δεξιότητες οργάνωσης και μελέτης, εξασφαλίζεται η επιτυχημένη μάθηση για όλους τους μαθητές. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, συχνά δεν έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες και στρατηγικές που θα διευκολύνουν τη διαχείριση της νέας γνώσης και θα οδηγήσουν στη μαθησιακή τους πρόοδο.

Διδασκαλία γραφοσυμβολικών δεξιοτήτων

Oι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χωρική και μορφολογική απόδοση των γραπτών συμβόλων ακόμη και κατά τη διαδικασία της αντιγραφής. Έχουν συχνά λάθος στάση σώματος στο θρανίο και εμφανίζουν αδυναμία στη σωστή χρήση του μολυβιού.