Η αναγνωστική ευχέρεια ορίζεται ως η ικανότητα ανάγνωσης με ακρίβεια, ταχύτητα και έκφραση. Οι μαθητές που διαβάζουν με ευχέρεια τεμαχίζουν το κείμενο σε σωστές φράσεις, χρωματίζουν τη φωνή τους και η ανάγνωσή τους θυμίζει φυσική ομιλία.


Τι μπορείτε να κάνετε για να ενισχύσετε την αναγνωστική ευχέρεια στο σπίτι:

- Υποστηρίξτε και ενθαρρύνετε το παιδί σας. Κατανοήστε πως είναι πιθανό η άρνησή του για την ανάγνωση να οφείλεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

- Διαβάστε φωναχτά και ζητήστε από το παιδί να διαβάσει μαζί σας ταυτίζοντας τη φωνή του με τη δική σας.

- Ζητήστε από το παιδί να διαβάσει τις ίδιες λίστες λέξεων, φράσεις ή σύντομα κείμενα πολλές φορές.

- Θυμίστε στο παιδί να κάνει παύσεις ανάμεσα στις προτάσεις ή τις φράσεις.

- Διαβάστε φωναχτά στο παιδί σας, δίνοντάς του έτσι ένα παράδειγμα ευχερούς ανάγνωσης κειμένου.

- Δώστε στο παιδί κείμενα με γνωστό και προβλεπόμενο λεξιλόγιο ή ακόμη κείμενα με ομοιοκαταληξία, ώστε να υποστηριχτεί η εκφραστικότητα και η ταχύτητα ανάγνωσης.(προσαρμοσμένο από Reading Rockets)