Η διδασκαλία της ευχέρειας αποτελεί μέρος ενός αναγνωστικού προγράμματος που έχει ως στόχο την ανάπτυξη της αποκωδικοποίησης και της κατανόησης. Διαβάστε παρακάτω ορισμένες συμβουλές για το πως μπορείτε να βοηθήσετε τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στην καλλιέργεια της αναγνωστικής ευχέρειας.


Tι μπορείτε να κάνετε για να καλλιεργήσετε την αναγνωστική ευχέρεια:

- Δώστε στο παιδί κείμενα για αναγνωστική εξάσκηση ανάλογα με το αναγνωστικό του επίπεδό. Τα κείμενα που ανταποκρίνονται στο αναγνωστικό επίπεδο του παιδιού είναι αυτά στα οποία μπορεί να διαβάσει σωστά περίπου το 85% των λέξεών τους.

- Ζητήστε από το παιδί να διαβάσει πολλές φορές το ίδιο κείμενο. Το παιδί μπορεί να χρονομετρά την ανάγνωσή του και να καταγράφει κάθε φορά τον χρόνο ανάγνωσης σε γράφημα.

- Όταν κάνετε υποδειγματική ανάγνωση του κειμένου, ζητήστε από το παιδί να ταυτίσει τη φωνή του με τη δική σας, καθοδηγώντας την ανάγνωσή του.

- Διαβάστε ένα σύντομο κείμενο και ζητήστε από το παιδί να διαβάσει το ίδιο κείμενο αμέσως μετά από εσάς.

- Χρωματίστε τις λέξεις του κειμένου, στις οποίες το παιδί θα πρέπει να δώσει έμφαση.

- Εντάξτε στις διδακτικές σας στρατηγικές τις χρονομετρημένες αναγνώσεις.

 

(προσαρμοσμένο από Reading Rockets)