Η αναγνωστική ευχέρεια είναι η ικανότητα ανάγνωσης με ακρίβεια, ταχύτητα και έκφραση. Πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη δεξιότητα αυτή, καθώς διαβάζουν αργά, συλλαβιστά και μονότονα. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορες στρατηγικές για τη διδασκαλία και ενίσχυση της αναγνωστικής ευχέρειας με σημαντικά αποτελέσματα.


Παρακάτω περιγράφονται τρεις στρατηγικές διδασκαλίας της αναγνωστικής ευχέρειας.

 1. Επαναλαμβανόμενες Αναγνώσεις

Η αναγνωστική εξάσκηση μέσω των επαναλαμβανόμενων αναγνώσεων αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας

Διαλέξτε ένα σύντομο και σχετικά εύκολο κείμενο για το παιδί.
Συζητήστε με το παιδί τον τίτλο ή την εικονογράφηση του κειμένου.
Διαβάστε το κείμενο υποδειγματικά στο παιδί, ενώ αυτό θα ακολουθεί σιωπηρά. Έπειτα, ζητήστε από το παιδί να κάνει τέσσερις με πέντε επαναλαμβανόμενες αναγνώσεις του κειμένου.
Στο τέλος κάθε ανάγνωσης μπορείτε να επισημαίνετε στο παιδί τις λέξεις που διάβασε λάθος. Μπορείτε επίσης να αντιγράψτε τις λέξεις αυτές σε λίστα και να ζητήσετε από το παιδί να τις κάνει εξάσκηση μεμονωμένα.

 2. Υποδειγματική Ανάγνωση

Διαβάστε στο παιδί υποδειγματικά ένα κείμενο.
Δώστε του έτσι τη δυνατότητα να ακούσει ένα πρότυπο ευχερούς ανάγνωσης. Διαβάστε το κείμενο με αρκετή έκφραση, χρωματίζοντας τη φωνή σας και χωρίζοντάς το σε σωστές φράσεις.
Τέλος, ζητήστε από το παιδί να διαβάσει το κείμενο με τον ίδιο τρόπο που το διαβάσατε εσείς.

 3. Χρονομετρημένες Αναγνώσεις

Στόχος είναι το παιδί να διαβάζει το κείμενο κάθε φορά σε λιγότερο χρόνο.

Ζητήστε από το παιδί να διαβάσει ένα κείμενο και χρονομετρήστε την ανάγνωσή του. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία μέχρι και πέντε φορές.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα, όπου το παιδί θα καταγράφει στο τέλος της ανάγνωσής του τον χρόνο ανάγνωσης και τον αριθμό των λέξεων που διάβασε σωστά. Το παιδί θα συμμετέχει πιο ενεργά στη διαδικασία, διαπιστώνοντας ότι η ανάγνωσή του βελτιώνεται με την επανάληψη. 

(προσαρμοσμένο από readingpartners.org)

 
Εκπαιδευτικό υλικό για την καλλιέργεια της αναγνωστικής ευχέρειας:

Rocket Ιστορίες


Τα παιδιά βελτιώνουν την αναγνωστική τους ευχέρεια με μικρά βιβλία με ευχάριστο περιεχόμενο. Η έκταση είναι μικρή και το λεξιλόγιο προσεκτικά επιλεγμένο. Κάθε μία από τις Rocket-Ιστορίες γράφεται για την καλλιέργεια συγκεκριμένου συνδυασμού συμφώνων, και σε δύο εκδοχές αναγνωστικής δυσκολίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα και το αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη σειρά παραμυθιών για την καλλιέργεια της αναγνωστικής ευχέρειας σε αρχάριους αναγνώστες και μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες/δυσλεξία.

Δείτε πως μπορείτε να αξιοποιήσετε το υλικό εδώ