Οι μαθησιακές δυσκολίες συνοδεύονται συχνά από προβλήματα μνήμης, ιδιαίτερα όταν οι πληροφορίες που πρέπει να θυμηθούν τα παιδιά είναι πολλές. Για να ενισχύσετε την προσπάθειά τους, μπορείτε να διαλέξετε μία ή περισσότερες από τις προτεινόμενες στρατηγικές ανάλογα με το προσωπικό στυλ κάθε παιδιού.

  • Συχνές επαναλήψεις: οι συχνές επαναλήψεις της νέας πληροφορίας, την ίδια μέρα που το παιδί τις άκουσε ή τις διάβασε, μπορούν να βοηθήσουν στο να τις θυμάται και μακροπρόθεσμα. Κάντε μια μικρή ανασκόπηση κάθε μέρα, αν υπάρχουν σημαντικά προβλήματα μνήμης.
  • Χρήση χιούμορ ή υπερβολής: Συνδέστε τη νέα πληροφορία με κάτι αστείο ή υπερβολικό για να ενισχύσετε την διατήρησή της στη μνήμη των παιδιών.
  • Αξιοποιήστε τις αισθήσεις: Χρησιμοποιήστε οπτικούς, προφορικούς ή κιναισθητικούς τρόπους για τη παρουσίαση νέων εννοιών. Σχεδιάστε, τραγουδήστε και κινηθείτε. Πολλά παιδιά έχουν την ανάγκη να συνδυάζουν δύο ή περισσότερες αισθήσεις.
  • Χρωματική κωδικοποίηση: Χρησιμοποιήστε χρωματιστά στυλό, επισημάνσεις, σημειώσεις τύπου post-it, σημαίες, κάρτες ευρετηρίου, κλπ.
  • Προφορική ενίσχυση: Διαβάστε μαζί με το παιδί ή χρησιμοποιήστε ένα μαγνητόφωνο για να πείτε φωναχτά ό, τι χρειάζεται να απομνημονεύσει.
  • Χρησιμοποιήστε κίνηση: Προσθέστε μια σωματική δραστηριότητα, όπως βήματα, άλματα, ρίψεις μπάλας ή γραφή για να ενισχύσετε τη μνήμη. Η πληκτρολόγηση ή επανεγγραφή σημειώσεων είναι μια αποτελεσματική τεχνική μνήμης για τα παιδιά που μαθαίνουν κιναισθητικά.
  • Κάντε το παιχνίδι: Κάντε κάρτες για να ταιριάζει τις λέξεις με ορισμούς, προβλήματα μαθηματικών με απαντήσεις κλπ και παίξτε ένα παιχνίδι μνήμης. Η συμμετοχή των παιδιών στον σχεδιασμό των καρτών και την οργάνωση του παιχνιδιού βοηθά επίσης τη μνήμη.