Τα μνημονικά βοηθήματα διευκολύνουν την κωδικοποίηση του υλικού που πρέπει να απομνημονεύσουν οι μαθητές. Αυτό το πετυχαίνουμε με τη δημιουργία συνειρμικών δεσμών ανάμεσα στο νέο υλικό και κάποια άλλη πληροφορία ή γνώση που είναι γνωστή ή εύκολο να απομνημονευτεί.

  • Ρίμες (πχ. «Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί». Για να θυμάται τον αριθμό των ψηφίων π=3,14159 μετρά τα γράμματα της κάθε λέξης στην παραπάνω φράση)
  • Λέξεις κλειδιά (ΓΑΛΑ (ποταμοί της Θεσσαλονίκης): Γαλλικός, Αξιός, Λουδίας, Αλιάκμονας).
  • Ακρωνύμια ή ακροστιχίδες
  • Αναλογίες (π.χ. σχηματική αναλογία ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του παιδιού)
  • Νοερές εικόνες (Ο ορθογραφικός κανόνας των μετοχών σε –όντας όταν τονίζεται το │ο│. Στη φράση «πουλώντας καρπούζια» το │ο│ μπορεί να παρασταθεί από μια νοερή εικόνα ενός καρπουζιού – το όμικρον – που όταν βρεθεί από πάνω του ένα τσεκούρι (ο τόνος) χωρίζεται στη μέσα – γίνεται ωμέγα.)
  • Οπτικοποιήσεις (π.χ. μέσα από την εικονογράφηση κάποιων «δύσκολων» γραμμάτων σε λέξεις).
  • Κατηγοριοποιήσεις (κατηγορίες ρημάτων, ουσιαστικών, επιθέτων).