Νέα, επιμόρφωση, προτάσεις, ιδέες και υλικά για την ειδική αγωγή και τις μαθησιακές δυσκολίες.

Τρίτη, 06 Αυγούστου 2019 20:19

Βιβλια - ebooks

Εξώφυλλο βιβλίου φωνολογικής επίγνωσηςΣτο βιβλίο «Φωνολογική Επίγνωση» παρουσιάζονται δραστηριότητες για την καλλιέργεια της φωνολογικής επίγνωσης, καλύπτοντας το σύνολο των δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν το παιδί να κατανοήσει τη δομή των λέξεων και τη σχέση μεταξύ των φωνολογικών τους μονάδων.

Συγκεκριμένα, περιγράφονται 50 δραστηριότητες με τη μορφή παιχνιδιών, μέσα από τις οποίες το παιδί εξασκείται στην παραγωγή και την αναγνώριση της ομοιοκαταληξίας, την αναγνώριση φωνημάτων και συλλαβών, καθώς και τη διάκριση της θέσης τους μέσα σε λέξεις, την ανάλυση και τη σύνθεση λέξεων, την αντικατάσταση και την αντιστροφή συλλαβών και φωνημάτων.

Ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες του βιβλίου, με τα παραδείγματα, μπορείτε να διδάξετε αποτελεσματικά την φωνολογική επίγνωση, ατομικά και σε μικρές ομάδες.

Το βιβλίο είναι ένα σημαντικό βοήθημα για εκπαιδευτικούς προσχολικής, δημοτικής και ειδικής αγωγής καθώς και λογοπεδικούς.


 
Κατηγορία Portfolio
Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017 11:44

Αναγνωστική Ευχέρεια

Κατηγορία Portfolio