Νέα, επιμόρφωση, προτάσεις, ιδέες και υλικά για την ειδική αγωγή και τις μαθησιακές δυσκολίες.

Oι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χωρική και μορφολογική απόδοση των γραπτών συμβόλων ακόμη και κατά τη διαδικασία της αντιγραφής. Έχουν συχνά λάθος στάση σώματος στο θρανίο και εμφανίζουν αδυναμία στη σωστή χρήση του μολυβιού.

Κατηγορία Blog

Οργάνωση και δομή

  • Κάνει λάθη στη σειρά των λέξεων
  • Δεν τηρεί χρονική ή λογική αλληλουχία

Κατηγορία Blog

Γραφοσυμβολικά

  • Δυσκολεύεται να γράψει τα γράμματα (σχήμα, μέγεθος, κλίση, ευθυγράμμιση)
  • Δυσκολεύεται να γράψει λέξεις (σχήμα, μέγεθος, κλίση, ευθυγράμμιση, σειροθέτηση)

Κατηγορία Blog