Νέα, επιμόρφωση, προτάσεις, ιδέες και υλικά για την ειδική αγωγή και τις μαθησιακές δυσκολίες.

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020 10:46

Μνημονικά βοηθήματα

Τα μνημονικά βοηθήματα διευκολύνουν την κωδικοποίηση του υλικού που πρέπει να απομνημονεύσουν οι μαθητές. Αυτό το πετυχαίνουμε με τη δημιουργία συνειρμικών δεσμών ανάμεσα στο νέο υλικό και κάποια άλλη πληροφορία ή γνώση που είναι γνωστή ή εύκολο να απομνημονευτεί.

Κατηγορία Blog
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020 10:45

Μνήμη

Οι μαθησιακές δυσκολίες συνοδεύονται συχνά από προβλήματα μνήμης, ιδιαίτερα όταν οι πληροφορίες που πρέπει να θυμηθούν τα παιδιά είναι πολλές. Για να ενισχύσετε την προσπάθειά τους, μπορείτε να διαλέξετε μία ή περισσότερες από τις προτεινόμενες στρατηγικές ανάλογα με το προσωπικό στυλ κάθε παιδιού.

Κατηγορία Blog
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020 10:39

Στρατηγικές μάθησης και μελέτης

Όταν η καλή γνώση του αντικειμένου συνοδεύεται από δεξιότητες οργάνωσης και μελέτης, εξασφαλίζεται η επιτυχημένη μάθηση για όλους τους μαθητές. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, συχνά δεν έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες και στρατηγικές που θα διευκολύνουν τη διαχείριση της νέας γνώσης και θα οδηγήσουν στη μαθησιακή τους πρόοδο.

Κατηγορία Blog

Oι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χωρική και μορφολογική απόδοση των γραπτών συμβόλων ακόμη και κατά τη διαδικασία της αντιγραφής. Έχουν συχνά λάθος στάση σώματος στο θρανίο και εμφανίζουν αδυναμία στη σωστή χρήση του μολυβιού.

Κατηγορία Blog

Για να αντιμετωπίσουμε τα φωνολογικά και ετυμολογικά λάθη που πολύ συχνά συναντάμε στα γραπτά των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, προτείνονται οι παρακάτω μέθοδοι:

Κατηγορία Blog
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020 10:16

Η έννοια του κλάσματος

Η διδασκαλία της έννοιας του κλάσματος σε παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες χρειάζεται να είναι μία συστηματική και δομημένη διαδικασία. Όμως, όταν έρχεται η στιγμή της εξάσκησης, τα παιδιά μπορούν να εξασκηθούν με πιο ευχάριστες δραστηριότητες.

Κατηγορία Blog
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020 10:14

"Φωναχτή σκέψη" στα μαθηματικά

Η «φωναχτή σκέψη» στην επίλυση μίας μαθηματικής άσκησης δεν είναι για όλα τα παιδιά μία εύκολη διαδικασία. Ειδικότερα τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες συχνά διστάζουν ή δεν απαντούν, όταν τους ζητείται να περιγράψουν τα βήματα που ακολούθησαν για να δώσουν μία απάντηση.

Κατηγορία Blog

Η αναγνωστική ευχέρεια είναι η ικανότητα ανάγνωσης με ακρίβεια, ταχύτητα και έκφραση. Πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη δεξιότητα αυτή, καθώς διαβάζουν αργά, συλλαβιστά και μονότονα. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορες στρατηγικές για τη διδασκαλία και ενίσχυση της αναγνωστικής ευχέρειας με σημαντικά αποτελέσματα.

Κατηγορία Blog

Η διδασκαλία της ευχέρειας αποτελεί μέρος ενός αναγνωστικού προγράμματος που έχει ως στόχο την ανάπτυξη της αποκωδικοποίησης και της κατανόησης. Διαβάστε παρακάτω ορισμένες συμβουλές για το πως μπορείτε να βοηθήσετε τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στην καλλιέργεια της αναγνωστικής ευχέρειας.

Κατηγορία Blog

Η αναγνωστική ευχέρεια ορίζεται ως η ικανότητα ανάγνωσης με ακρίβεια, ταχύτητα και έκφραση. Οι μαθητές που διαβάζουν με ευχέρεια τεμαχίζουν το κείμενο σε σωστές φράσεις, χρωματίζουν τη φωνή τους και η ανάγνωσή τους θυμίζει φυσική ομιλία.

Κατηγορία Blog
Σελίδα 1 από 2