Νέα, επιμόρφωση, προτάσεις, ιδέες και υλικά για την ειδική αγωγή και τις μαθησιακές δυσκολίες.

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020 12:15

Εκπαιδευση στη ΔΑΔΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΑΔΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την αγορά και χορήγηση της ΔΑΔΑ απαιτείται η παρακολούθηση του σεμιναρίου «Εκπαίδευση στη σταθμισμένη δοκιμασία ΔΑΔΑ» και η λήψη της πιστοποίησής σας ως αξιολογητής.

Η εκπαίδευση υλοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως µέσω της πλατφόρµας µας και δεν απαιτείται φυσική παρουσία. Περιλαµβάνει ασύγχρονα webinars, προτεινόµενες δραστηριότητες για εξάσκηση, quiz, µελέτες περίπτωσης και πρόσβαση σε σύγχρονο webinar ανατροφοδότησης.

Μπορείτε να εντάσσεστε στο σεμινάριο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και να οργανώσετε την ατομική σας παρακολούθηση.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΑΔΑ

Η ΔΑΔΑ είναι μια σύγχρονη δοκιμασία αναγνωστικής επίδοσης, σταθμισμένη στην Ελλάδα. Εστιάζει στη σφαιρική αξιολόγηση της ανάγνωσης, καλύπτοντας τις δεξιότητες της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης, της ευχέρειας και της αναγνωστικής κατανόησης. Η βαθμολόγηση της ΔΑΔΑ επιτρέπει τον αυτόματο υπολογισμό της σταθμισμένης βαθμολογίας ανά δεξιότητα (αποκωδικοποίηση, ευχέρεια, αναγνωστική κατανόηση) και του συνολικoύ σκορ αναγνωστικής επίδοσης. Βασικός σκοπός της ανάπτυξης και της στάθμισης της Δοκιμασίας Αξιολόγησης ∆εξιοτήτων Ανάγνωσης είναι η έγκυρη και αξιόπιστη αξιολόγηση της αναγνωστικής επίδοσης στην ελληνική γλώσσα, μαθητών και μαθητριών που φοιτούν σε όλες τις τάξεις της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Η ΔΑΔΑ προτείνεται, επίσης, για την έγκαιρη ανίχνευση αναγνωστικών δυσκολιών πριν το τέλος της Α΄ τάξης του δημοτικού και για τη συνδρομή στη διάγνωση των Ειδικών Αναγνωστικών Δυσκολιών και ειδικότερα της δυσλεξίας. Επιπρόσθετα, επιτρέπει την ποιοτική ανάλυση των αναγνωστικών λαθών και της αναγνωστικής συμπεριφοράς.

Η χορήγηση της ΔΑΔΑ διαρκεί λιγότερο από μία ακαδημαϊκή ώρα, παρόλο που δεν υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός στην ολοκλήρωσή της. Με την αξιοποίηση σημείων έναρξης και κανόνων διακοπής ελαχιστοποιείται η κόπωση και διασφαλίζεται η καλύτερη επίδοση των μαθητών και των μαθητριών.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Η εκπαίδευση στη ΔΑΔΑ απευθύνεται σε κέντρα ειδικής αγωγής, κέντρα διάγνωσης και υποστήριξης για μαθησιακές δυσκολίες, κέντρα μελέτης, εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, λογοπεδικούς, ψυχολόγους, ψυχιάτρους και κάθε άλλη ειδικότητα σχετική με την ανάγνωση και τις αναγνωστικές δυσκολίες.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
  • Κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου της Δοκιμασίας
  • Κατανόηση του περιεχομένου και της σημασίας των υποδοκιμασιών
  • Εκπαίδευση στην αποτελεσματική χορήγηση και ερμηνεία του τέστ
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
 

Υλικό αξιολογησης

Το υλικό της ΔΑΔΑ δίνεται σε έντυπη μορφή, είναι ανθεκτικό στη χρήση και ελκυστικό για τα παιδιά. Αποτελείται από 25 φύλλα σε μορφή λεπτού βιβλίου και περιλαμβάνει συνολικά έξι υποδοκιμασίες για την αξιολόγηση της αποκωδικοποίησης, της ευχέρειας και της αναγνωστικής κατανόησης.

Έντυπα καταγραφής

Στα έντυπα καταγραφής παρουσιάζονται τα σημεία έναρξης, οι κανόνες διακοπής, αντιστροφής, βαθμολόγησης και οι οδηγίες χορήγησης για κάθε υποδοκιμασία. Τα έντυπα επιτρέπουν την καταγραφή των πραγματικών τιμών και των ποσοστιαίων θέσεων καθώς και τη γραφική αποτύπωση της σταθμισμένης θέσης του μαθητή.

Οδηγός αξιολογησης

Ο οδηγός αξιολόγησης δίνεται σε μορφή βιβλίου. Περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες χορήγησης και βαθμολόγησης με παραδείγματα, οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου καταγραφής, την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και τη συγγραφή της έκθεσης αξιολόγησης. Στον οδηγό παρέχονται δεδομένα για τη διαδικασία της στάθμισης, την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του τέστ.

Αυτόματος Υπολογισμός

Στην online εφαρμογή υπολογίζεται η σταθμισμένη επίδοση του παιδιού ανά υποδοκιμασία, ανά αναγνωστική δεξιότητα και συνολικά. Μετά τον υπολογισμό της σταθμισμένης επίδοσης δίνεται αυτόματα μία πλήρως συμπληρωμένη έκθεση αξιολόγησης. Οι πιστοποιημένοι αξιολογητές έχουν διαρκή πρόσβαση στις αξιολογήσεις τους αποκλειστικά με τους προσωπικούς τους κωδικούς.

 

ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Η εκπαίδευση στη ΔΑΔΑ αξιοποιεί ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία. Ειδικότερα, περιλαμβάνει 6 ασύγχρονα webinars, δραστηριότητες για εξάσκηση, quizes και μελέτες περίπτωσης.

 

1ο webinar: Εισαγωγή στη ΔΑΔΑ

Θεωρητικό υπόβαθρο της ΔΑΔΑ

Η σημασία της ανάγνωσης

Η αξιολόγηση της ανάγνωσης

Στόχοι της ΔΑΔΑ - Αναγκαιότητα

2ο webinar: Η στάθμιση της ΔΑΔΑ

Διαδικασία στάθμισης

Περιγραφή δείγματος στάθμισης

Παραγοντική δομή της ΔΑΔΑ

Επιλογή στοιχείων για τη ΔΑΔΑ

Αξιοπιστία της ΔΑΔΑ

Εγκυρότητα της ΔΑΔΑ

3ο webinar: Η στάθμιση της ΔΑΔΑ

Περιγραφή της δοκιμασίας

Υλικό αξιολόγησης

Οδηγός Αξιολόγησης

Έντυπο καταγραφής

Αναλυτική παρουσίαση των υποδοκιμασιών για αποκωδικοποίηση, ευχέρεια και κατανόηση

4ο webinar: Η στάθμιση της ΔΑΔΑ

Γενικές οδηγίες χορήγησης

Σημεία έναρξης, διακοπής, αντιστροφής

Αναλυτικές οδηγίες χορήγησης για κάθε υποδοκιμασία

Παραδείγματα

5ο webinar: Η στάθμιση της ΔΑΔΑ

Γενικές οδηγίες βαθμολόγησης

Εφαρμογή των κανόνων

Παραδείγματα

Αναλυτικές οδηγίες βαθμολόγησης για κάθε υποδοκιμασία

6ο webinar: Η στάθμιση της ΔΑΔΑ

Αξιοποίηση Αυτόματου Υπολογισμού

Συμπλήρωση πραγματικών τιμών

Είσοδος και σύνδεση στην εφαρμογή

Καταχώρηση δεδομένων ΔΑΔΑ

Αποτελέσματα ΔΑΔΑ

Έκθεση ΔΑΔΑ - ιστορικών αξιολογήσεων


H εκπαίδευση μπορεί να ολοκληρωθεί σε μία εβδομάδα.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνεται σύγχρονη συμβουλευτική για την αξιοποίηση της ΔΑΔΑ, αποκλειστικά για τους πιστοποιημένους χρήστες τη ΔΑΔΑ. 

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΔΑΔΑ
 

Η Επιστημονική Ομάδα είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των αξιολογητών και αποτελείται από τους συγγραφείς:

 
Σουζάνα Παντελιάδου

Η Σουζάνα Παντελιάδου είναι Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής - Μαθησιακών Δυσκολιών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διδάσκει στο πανεπιστήμιο από το 1991 και έχει ολοκληρώσει μεγάλο αριθμό χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων. Το ερευνητικό της έργο έχει εστιάσει ιδιαίτερα στην ανίχνευση και τη διάγνωση των ειδικών αναγνωστικών δυσκολιών. Είναι συγγραφέας σε πολλά σχετικά βιβλία και έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

 
Φαίη Αντωνίου

Η Φαίη Αντωνίου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικής των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2007 έως σήμερα έχει συμμετάσχει σε ομάδες δημιουργίας και στάθμισης ακαδημαϊκών (Τεστ-Ανάγνωσης, Παντελιάδου & Αντωνίου, 2008 και Λογόμετρο, Μουζάκη και συν., 2017) και γνωστικών εργαλείων αξιολόγησης της νοημοσύνης (RAVEN, Σιδερίδης, Αντωνίου, Μουζάκη, & Σίμος, 2015 και WPPSI-III, Σιδερίδης & Αντωνίου, 2015).

 
Γεώργιος Δ. Σιδερίδης

Ο Γεώργιος Δ. Σιδερίδης είναι Καθηγητής Παιδαγωγικής Ψυχολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα στην Αναπτυξιακή και Παιδική Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο του Κάνσας. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 200 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και είναι μέλος συντακτικών συμβουλίων σε πολλές έγκριτες διεθνείς εκδόσεις. Είναι επίσης πρόεδρος του International Academy for Research in Learning Disabilities.

 
ΚΟΣΤΟΣ
 

Η ΔΑΔΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ.

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΔΑΔΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.

 
Κατηγορία Σεμινάρια
Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017 13:32

Σεμινάρια


Τα θέματα της επιμόρφωσης αφορούν:

  • την πολύπλευρη κατανόηση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών
  • την διάγνωση και την διδακτική αξιολόγηση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών
  • την διαφοροποίηση της διδασκαλίας μέσα στην τυπική τάξη
  • την εξατομικευμένη υποστήριξη των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (αναγνωστική αποκωδικοποίηση, ευχέρεια και κατανόηση, ορθογραφία, παραγωγή γραπτού λόγου, μαθηματικά)

 Αίτημα Σεμιναρίου

Κατηγορία Σεμινάρια