Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019 13:54

Βρες την Ερώτηση

Συχνά κατά τη διδασκαλία επίλυσης προβλήματος επικεντρωνόμαστε στην επιλογή της κατάλληλης πράξης αγνοώντας άλλα σημαντικά στοιχεία, όπως είναι η κατανόηση του προβλήματος. Δεν είναι λίγες οι φορές που μαθητές με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά δίνουν απαντήσεις που δεν αντιστοιχούν στις ερωτήσεις του προβλήματος.

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα "Βρες την ερώτηση", οι μαθητές εργάζονται πάνω στη διατύπωση εκφωνήσεων, ώστε να αντιστοιχούν στην απάντηση που τους δίνεται.

Κατηγορία Blog
Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017 10:59

Μαθηματικές δεξιότητες

Κατηγορία Portfolio

Μία από τις βασικές δυσκολίες των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά είναι η αυτόματη ανάκληση των αριθμητικών δεδομένων. Ενώ η διδασκαλία για την κατάκτηση των αριθμητικών δεδομένων προηγείται, για την ευχέρεια ανάκλησής τους απαιτείται συνεχής έκθεση του παιδιού σε αυτά.

Κατηγορία Blog