Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020 08:53

Κίνητρα και δυσλεξία

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ερευνητές αποδέχονται ότι η σχολική επίδοση δεν είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα νοητικών ικανοτήτων. Αντίθετα επισημαίνουν ότι τα κίνητρα παίζουν σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές προσεγγίζουν τη μάθηση.

Κατηγορία Blog
Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020 10:53

Δυσλεξία

Τι είναι η δυσλεξία;

Η δυσλεξία είναι μια γλωσσική μαθησιακή δυσκολία που οφείλεται σε διαφορετική οργάνωση του εγκεφάλου. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Δυσλεξίας, πρόκειται για ειδική μαθησιακή δυσκολία νευροβιολογικής βάσης.

Κατηγορία Blog