Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στον εντοπισμό μαθητών που εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες είναι καθοριστικός. Ο εντοπισμός των ανησυχητικών σημαδιών από την προσχολική ακόμη ηλικία είναι μεγάλης σημασίας για την έγκαιρη διάγνωση και εξέλιξη του παιδιού, τόσο μαθησιακά όσο και ψυχοκοινωνικά. 

Κατηγορία Blog

Πέρα από την αρχική παρατήρηση των μαθητών, είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να χρησιμοποιεί ανιχνευτικά εργαλεία για τις μαθησιακές δυσκολίες, προκειμένου να εντοπίσει μαθητές που χρειάζονται εξατομικευμένη και επιπρόσθετη στήριξη.

Κατηγορία Blog