Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020 09:20

Γραπτές δοκιμασίες

  • Δίνουμε επιπρόσθετο χρόνο για την ολοκλήρωση των διαγωνισμάτων.
  • Δίνουμε τη δυνατότητα προφορικής εξέτασης.
  • Αποφεύγουμε τη λεπτομερή διόρθωση των γραπτών και τη χρήση κόκκινου στυλό.
  • Δε λαμβάνουμε υπόψη τα ορθογραφικά λάθη στις καθημερινές εργασίες ή στις γραπτές δοκιμασίες.
  • Αντικαθιστούμε τις μεγάλες γραπτές δοκιμασίες με μικρότερα κουίζ.
Κατηγορία Blog