Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020 10:16

Η έννοια του κλάσματος

Η διδασκαλία της έννοιας του κλάσματος σε παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες χρειάζεται να είναι μία συστηματική και δομημένη διαδικασία. Όμως, όταν έρχεται η στιγμή της εξάσκησης, τα παιδιά μπορούν να εξασκηθούν με πιο ευχάριστες δραστηριότητες.

Κατηγορία Blog
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020 10:14

"Φωναχτή σκέψη" στα μαθηματικά

Η «φωναχτή σκέψη» στην επίλυση μίας μαθηματικής άσκησης δεν είναι για όλα τα παιδιά μία εύκολη διαδικασία. Ειδικότερα τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες συχνά διστάζουν ή δεν απαντούν, όταν τους ζητείται να περιγράψουν τα βήματα που ακολούθησαν για να δώσουν μία απάντηση.

Κατηγορία Blog
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020 09:19

Μαθηματικές έννοιες

  • Εκπαιδεύουμε το μαθητή να υπογραμμίζει ή να μαρκάρει με μαρκαδόρο λέξεις κλειδιά που θα τον βοηθήσουν να επιλύσει ένα μαθηματικό πρόβλημα.
  • Χρησιμοποιούμε μαθηματικά προβλήματα σχετικά με τις εμπειρίες του παιδιού.
Κατηγορία Blog
Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017 10:59

Μαθηματικές δεξιότητες

Κατηγορία Portfolio