• Διατυπώνουμε με σαφήνεια τους στόχους  κάθε διδασκαλίας.
  • Χρησιμοποιούμε γραφική απεικόνιση στην αρχή της διδασκαλίας με το σκελετό του μαθήματος.
  • Παρουσιάζουμε την ύλη βήμα προς βήμα.
Κατηγορία Blog

  • Δημιουργούμε ειδικές γωνιές/χώρους μέσα στην αίθουσα με εκπαιδευτικά υλικά που επιτρέπουν την πρόσβαση στη μάθηση, μεμονωμένα ή σε ομάδες μαθητών.
  • Φροντίζουμε η θέση του μαθητή να μη βλέπει προς το παράθυρο γιατί διασπάται η προσοχή του.
Κατηγορία Blog
Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020 10:53

Δυσλεξία

Τι είναι η δυσλεξία;

Η δυσλεξία είναι μια γλωσσική μαθησιακή δυσκολία που οφείλεται σε διαφορετική οργάνωση του εγκεφάλου. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Δυσλεξίας, πρόκειται για ειδική μαθησιακή δυσκολία νευροβιολογικής βάσης.

Κατηγορία Blog

Με την υποψία ακόμη, ή τη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού, ξεκινάει για τους γονείς ένας καταιγισμός σκέψεων και ανησυχιών για το τι είναι πραγματικά οι μαθησιακές δυσκολίες. Η ανησυχία των γονέων δεν είναι παράλογη, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που οι μαθησιακές δυσκολίες παρερμηνεύονται και συγχέονται με άλλες καταστάσεις, η ανακρίβεια των οποίων, μπορεί να αγχώσει και να απογοητεύσει τους γονείς.

Κατηγορία Blog

Οργάνωση και δομή

  • Κάνει λάθη στη σειρά των λέξεων
  • Δεν τηρεί χρονική ή λογική αλληλουχία

Κατηγορία Blog

Γραφοσυμβολικά

  • Δυσκολεύεται να γράψει τα γράμματα (σχήμα, μέγεθος, κλίση, ευθυγράμμιση)
  • Δυσκολεύεται να γράψει λέξεις (σχήμα, μέγεθος, κλίση, ευθυγράμμιση, σειροθέτηση)

Κατηγορία Blog