Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020 10:46

Μνημονικά βοηθήματα

Τα μνημονικά βοηθήματα διευκολύνουν την κωδικοποίηση του υλικού που πρέπει να απομνημονεύσουν οι μαθητές. Αυτό το πετυχαίνουμε με τη δημιουργία συνειρμικών δεσμών ανάμεσα στο νέο υλικό και κάποια άλλη πληροφορία ή γνώση που είναι γνωστή ή εύκολο να απομνημονευτεί.

Κατηγορία Blog
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020 10:45

Μνήμη

Οι μαθησιακές δυσκολίες συνοδεύονται συχνά από προβλήματα μνήμης, ιδιαίτερα όταν οι πληροφορίες που πρέπει να θυμηθούν τα παιδιά είναι πολλές. Για να ενισχύσετε την προσπάθειά τους, μπορείτε να διαλέξετε μία ή περισσότερες από τις προτεινόμενες στρατηγικές ανάλογα με το προσωπικό στυλ κάθε παιδιού.

Κατηγορία Blog