Όταν οι άλλοι βλέπουν τη δυσκολία, εμείς βλέπουμε τη δύναμη

Εάν ανησυχείτε ή έχετε διαπιστώσει ότι το παιδί σας αντιμετωπίζει δυσκολίες στη μάθησή του, μπορούμε εύκολα και γρήγορα να προχωρήσουμε σε μία ασφαλή υποστήριξη, για να είναι ατομική και αφορά

 • Αρχική εκτίμηση αναγκών
 • Εκπαιδευτική Αξιολόγηση δυσκολιών
 • Διάγνωση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών

Εάν εργάζεστε με παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και χρειάζεστε υποστήριξη για

 • να αντιμετωπίσετε τις καθημερινές προκλήσεις της διδασκαλίας,
 • να βελτιώσετε την διδακτική σας πρακτική και αποτελεσματικότητα,
 • να επιλύσετε συγκρούσεις που αναδύονται στην καθημερινή σχολική πράξη,
 • και να ενισχύσετε το επαγγελματικό σας προφίλ,

επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσουμε την υποστήριξή σας, μέσα από την ατομική ή ομαδική εποπτεία.
Δίνεται η δυνατότητα εποπτείας κέντρων παροχής υποστήριξης και εκπαίδευσης. 

​Όλοι οι εκπαιδευτικοί που συνεργάζονται μαζί μας συμμετέχουν σε συνεδρίες εποπτείας με την κ. Σουζάνα Παντελιάδου ή άλλους έμπειρους επιστήμονες, ώστε να εξασφαλίζεται η επιστημονική εγκυρότητα και η μέγιστη επιτυχία στις παρεμβάσεις μας.

Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες επιδρούν στο σύνολο της ζωής του παιδιού και της οικογένειάς του και συχνά απαιτούν υποστήριξη σε πολλαπλά επίπεδα και πλαίσια. Για αυτό, εκτός από τη διδακτική υποστήριξη, προσφέρουμε και συμβουλευτική στήριξη σε παιδιά, εφήβους, νέους και γονείς.

Η συμβουλευτική μπορεί να είναι ατομική και αφορά

 • την υποστήριξη στη λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων
 • την επικοινωνία με το σχολικό πλαίσιο που φοιτά το παιδί
 • την υποστήριξη του παιδιού στο σπίτι

Κάθε χρόνο οργανώνουμε σεμινάρια επιμόρφωσης για γονείς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και πόλεις, με σημαντικό εύρος θεματικών που αφορούν τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες ή ειδικότερα τη δυσλεξία.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να προγραμματίσετε την συμμετοχή σας ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Επίσης, οργανώνονται εξειδικευμένες επιμορφώσεις για σχολεία και κέντρα υποστήριξης, μετά από αίτημά τους, σε θέματα που τους ενδιαφέρουν.

Με αφοσίωση στη συνεχή βελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας, με 25 χρόνια ακαδημαϊκής έρευνας και διδακτικής εμπειρίας, εργαζόμαστε με γονείς, εκπαιδευτικούς και άλλους ειδικούς για την παροχή της βέλτιστης υποστήριξης σε όσους εργάζονται και ζουν με τις μαθησιακές δυσκολίες.

Τα υλικά που αναπτύσσουμε, δεν είναι απλώς μια συλλογή δραστηριοτήτων ή όμορφες εικόνες και κάρτες.

Έχουν αναπτυχθεί συστηματικά, εφαρμόζοντας τα σύγχρονα σχετικά ερευνητικά δεδομένα και με βάση την ελληνική σχολική πραγματικότητα.


 • Σταθμισμένο τεστ ανάγνωσης - ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ - ΔΑΔΑ
 • Εκπαιδευτικά παιχνίδια «Rocket cards» & «Rocket frames»
 • Ebook «Rocket Φωνολογική Επίγνωση»
 • Παραμύθια για την καλλιέργεια της αναγνωστικής ευχέρειας «Rocket Ιστορίες»
 • Εφαρμογές για την καλλιέργεια της αναγνωστικής ευχέρειας "Τα άστρα του κάστρου" και "Πάρτυ σε τρένο"
 • Υλικό για την ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων «Πλαίσια του δέκα-tenframes»