Φωτίζουμε τη δύναμη, όχι την αδυναμία

Η Ομάδα μας αποτελείται από επιστήμονες, ερευνητές, εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες, με εξειδίκευση στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Δυσλεξία.


​Σκοπός μας είναι να παρέχουμε έγκυρη πληροφόρηση και αποτελεσματική υποστήριξη σε όσους την έχουν ανάγκη.Συνοδοιπόροι στην προσπάθειά μας είναι οι γονείς των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες καθώς και πολλοί έμπειροι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, από το νηπιαγωγείο έως το Πανεπιστήμιο.

  • η έγκυρη και επιστημονική πληροφόρηση για τις μαθησιακές δυσκολίες
  • η παροχή διδακτικής υποστήριξης σε μαθητές και φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες, όπου κι αν βρίσκονται
  • η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, τις οικογένειές τους, τους επαγγελματίες και τις δομές που εξυπηρετούν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
  • η παροχή επιστημονικής επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς
  • η παραγωγή και παροχή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και
  • η προαγωγή της θεσμικής και πραγματικής ισοτιμίας για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες με μαθησιακές δυσκολίες

Εμείς πιστεύουμε ότι όλα τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να μάθουν, αρκεί να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο. Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος. Πιστεύουμε ακόμη ότι η μάθηση είναι μια διαδικασία ενθουσιασμού, χαράς και χειραφέτησης. Μια διαδικασία συνεχούς προσπάθειας, γεμάτη από μικρές αλλά σημαντικές νίκες.

Μαθησιακές Δυσκολίες και Δυσλεξία αναγνωρίζονται ως διαφορετικότητα και όχι ως παθολογία. Η προσέγγισή μας αξιοποιεί την συστημική προσέγγιση και έχει πρωταρχικά εκπαιδευτικό προσανατολισμό. Για μας η στήριξη κάθε παιδιού αφορά όχι μόνο τη βελτίωση των δεξιοτήτων του αλλά και την υποστήριξη από το περιβάλλον, οικογενειακό και εκπαιδευτικό. 

Διαφορετική μάθηση σημαίνει διαφορετική διδασκαλία. Σε αυτό το πλαίσιο αντίληψης, εστιάζουμε στην ενίσχυση των μαθησιακών δεξιοτήτων των παιδιών και στην παράλληλη μείωση των όποιων δυσκολιών, μέσα από τη χρήση ερευνητικά τεκμηριωμένων σύγχρονων μεθόδων. Κάθε παρέμβαση αποφασίζεται μετά από συστηματική και πλήρη αξιολόγηση κάθε παιδιού, και σχεδιάζεται από ομάδα επιστημόνων.