Πολυμεσικές εφαρμογές για την ανάγνωση

Παρτυ σε τρενο

Το παραμύθι «Πάρτυ σε τρένο», εστιάζει στο συνδυασμό συμφώνων –τρ και -ρτ και απευθύνεται σε μαθητές πρώτης και δευτέρας δημοτικού καθώς επίσης και σε μεγαλύτερους μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες. Επιπλέον, προτείνεται και για μικρότερα παιδιά που δεν διαβάζουν ακόμη, για την καλλιέργεια του αναδυόμενου γραμματισμού, μέσα από την επιλογή «Ακούω το παραμύθι».

 

Αστρα του καστρου

Το παραμύθι «Άστρα του κάστρου», εστιάζει στο συνδυασμό συμφώνων –στρ και απευθύνεται σε μαθητές πρώτης και δευτέρας δημοτικού καθώς επίσης και σε μεγαλύτερους μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες. Επιπλέον, προτείνεται και για μικρότερα παιδιά που δεν διαβάζουν ακόμη, για την καλλιέργεια του αναδυόμενου γραμματισμού, μέσα από την επιλογή «Ακούω το παραμύθι».

 

Στις εφαρμογές περιλαμβάνονται μόνο όσα πολυμεσικά στοιχεία μπορούν να υποστηρίξουν πραγματικά την μάθηση των παιδιών, με έμφαση στην καθοδηγούμενη ανάγνωση, την ενεργητική συμμετοχή και την εξατομίκευση της υποστήριξης.

  • Αξιοποιείται γραμματοσειρά κατάλληλη για παιδιά με δυσκολίες οπτικής αντίληψης

  • Η εικονογράφηση συνοδεύεται από απλά στοιχεία κίνησης και ήχου, ώστε να μην αποσπάται η προσοχή του παιδιού

  • Υλοποιείται η καθοδηγούμενη ανάγνωση, με παράλληλη ακουστική και οπτική καθοδήγηση

  • Δίνεται η δυνατότητα καθοδηγούμενης ανάγνωσης σε 3 επίπεδα ταχύτητας, ανάλογα με το ατομικό επίπεδο ευχέρειας του παιδιού

  • Δίνεται η δυνατότητα μαγνητοφώνησης κάθε αναγνωστικής απόπειρας του παιδιού και η δυνατότητα να ακούσει τον εαυτό του να διαβάζει

  • Δίνεται η δυνατότητα καταγραφής της καλύτερης ανάγνωσης του παιδιού (με βάση τον αριθμό λέξεων που διαβάζει σε ένα λεπτό)

  • Δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης από το γονέα ή τον εκπαιδευτικό της προόδου του παιδιού για ένα χρονικό διάστημα

  • Παρέχεται διάγραμμα προόδου, που μπορεί να αξιοποιηθεί για την ανατροφοδότηση του παιδιού