Εκπαιδευτικά παιχνίδια Rocket Cards & Rocket Frames

​Η φωνολογική επίγνωση αναφέρεται στην κατανόηση ότι οι λέξεις αποτελούνται από διακριτά μέρη και στην ικανότητά χρήσης αυτών των φωνολογικών μερών. Η φωνολογική επίγνωση αφορά το επίπεδο της κάθε λέξης και διακρίνεται σε επίγνωση για την ύπαρξη συλλαβών και επίγνωση για την ύπαρξη φωνημάτων. Το παιδί κατανοεί ότι κάθε λέξη αποτελείται από συγκεκριμένες συλλαβές και φωνήματα, που μπορεί να τα αναγνωρίσει, να τα μετρήσει, να τα απομονώσει ή να τα συνθέσει για να φτιάξει άλλες λέξεις.

​Η καλλιέργεια της φωνολογικής επίγνωσης αναδείχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες σε μία πολύ σημαντική δεξιότητα που σχετίζεται ιδιαίτερα με την αναγνωστική δεξιότητα. Για να μάθει το παιδί να διαβάζει και να γράφει, πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι οι λέξεις που παράγει προφορικά διακρίνονται σε συλλαβές και φωνήματα, ώστε να μπορέσει στη συνέχεια να συνδέσει τα φωνήματα με τα γραφήματά τους. Έτσι, για να περάσει το παιδί ομαλά από τον προφορικό στο γραπτό λόγο αξιοποιεί τη φωνολογική επίγνωση.

​Η επιστημονική κοινότητα έχει διεξάγει πλήθος ερευνών για τη διερεύνηση του ρόλου της φωνολογικής επίγνωσης στην ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας των παιδιών. Μέσα από αυτές τις έρευνες η φωνολογική επίγνωση έχει αναδειχθεί ως κύριος και αξιόπιστος δείκτης πρόβλεψης της δυσλεξίας αλλά και συνολικά της αναγνωστικής επίδοσης. Με βάση αυτή την τεκμηρίωση, η καλλιέργειά της αποτελεί οργανικό στοιχείο όλων των αποτελεσματικών παρεμβάσεων στις αναγνωστικές δυσκολίες.

Rocket Cards

Οι Rocket Cards περιλαμβάνουν 150 κάρτες που απεικονίζουν λέξεις και 18 διαφορετικά φωνολογικά παιχνίδια για ατομική ή ομαδική διδασκαλία.

Rocket Frames

Η χρήση των Rocket Frames υποστηρίζει την ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης και την κατάκτηση της πρώτης γραφής και ανάγνωσης.

 

Rocket Cards & Rocket Frames

Η επιστήμη πίσω από τα εκπαιδευτικά παιχνίδια μας

Περισσοτερα