Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και μαθητές προδημοτικής εκπαίδευσης. 

Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου!

Βιβλία, παιχνίδια και αλληλεπιδραστικές εφαρμογές για tablet, κατασκευασμένα με βάση σύγχρονα επιστημονικά ευρήματα.