Αναγνωστική Ευχέρεια: Rocket - Ιστορίες

​Οι δυσκολίες αναγνωστικής ευχέρειας είναι το πλέον επίμονο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι μαθήτριες με Μαθησιακές Δυσκολίες. Τα παιδιά συχνά καλούνται να διαβάσουν δύσκολα κείμενα, απογοητεύονται και σταδιακά αποφεύγουν την ανάγνωση. Με αυτόν τον τρόπο, δεν έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν την ανάγνωσή τους και να καλύψουν όποια ελλείμματα εμφανίζουν. Έτσι, ένα αρχικό πρόβλημα αναγνωστικής ευχέρειας γίνεται πρόβλημα αναγνωστικής κατανόησης, με σοβαρές συνέπειες για τη συνολική μάθηση και σχολική πρόοδο του παιδιού.

Οι Rocket-Ιστορίες είναι μια σειρά από μικρές ιστορίες, που βοηθούν τα παιδιά να διαβάζουν σωστά, γρήγορα και με έκφραση. Όταν τα παιδιά διαβάζουν γρήγορα και χωρίς κόπο, τότε εστιάζουν στην κατανόηση του κειμένου. Όμως, όταν τα παιδιά δυσκολεύονται στην ανάγνωση και ιδιαίτερα σε λέξεις με δύσκολους συνδυασμούς συμφώνων, τότε χρειάζεται συστηματική παρέμβαση.Με τις Rocket-Ιστορίες, μπορούμε να παρέμβουμε αποτελεσματικά και έγκαιρα, ώστε τα παιδιά να επιμείνουν στην ανάγνωση, αξιοποιώντας όλη τη σύγχρονη επιστημονική γνώση και ερευνητική τεκμηρίωση.
​Οι Rocket-Ιστορίες δεν είναι απλά σύντομες παιδικές ιστορίες. Κάθε μία από τις Rocket-Ιστορίες γράφεται για την καλλιέργεια συγκεκριμένου συνδυασμού συμφώνων, και σε δύο εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή αφορά τα μικρότερα παιδιά ενώ η δεύτερη απευθύνεται σε μεγαλύτερους μαθητές (μετά την Τρίτη δημοτικού). Έχουν γραφτεί με βάση δεκαετίες εμπειρικής έρευνας και διδακτικής εμπειρίας. Στις Rocket-Ιστορίες υποστηρίζουμε την αναγνωστική ευχέρεια αξιοποιώντας ταυτόχρονα τη δομή, τη σύνταξη, το ελεγχόμενο λεξιλόγιο, το νόημα και την εικονογράφηση, με έμφαση στην επαναλαμβανόμενη ανάγνωση.

εξώφυλλο ιστορίας

Πάρτυ σε τρένο

Το παραμύθι «Πάρτι σε τρένο», στοχεύει στην καλλιέργεια της ευχερούς ανάγνωσης και επικεντρώνεται στους συνδυασμούς συμφώνων -τρ και -ρτ.

εξώφυλλο ιστορίας

Η μικρή αρκούδα μίρκα

Το παραμύθι «Η μικρή αρκούδα Μίρκα», στοχεύει επίσης στην καλλιέργεια της ευχερούς ανάγνωσης και επικεντρώνεται στους συνδυασμούς συμφώνων -ρκ και -κρ.

Τα άστρα του κάστρου

Το παραμύθι «Τα άστρα του κάστρου», ανήκει στη σειρά βιβλίων που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της αναγνωστικής ευχέρειας και εστιάζει στο συνδυασμό συμφώνων -στρ.

Το σπουργίτι

Το παραμύθι «Το σπουργίτι», εστιάζει στο συνδυασμό συμφώνων -γρ και -ργ , και επικεντρώνεται στην ευχερή διάκριση και ανάγνωσή τους.

 

Rocket Ιστορίες

Η επιστήμη πίσω από τα παραμύθια μας

Περισσοτερα