Το Β' τεύχος περιλαμβάνει πρωτόκολλα παρατήρησης και αξιολόγησης των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες και των δεξιοτήτων τους, συνοδευόμενο από οδηγίες και επεξηγήσεις. Επίσης περιέχει προσυμπληρωμένα πρωτόκολλα case studies, για καλύτερη κατανόηση.

Τα πρωτόκολλα αφορούν τόσο σε γνωστικά, όσο και σε κοινωνικο-συναισθηματικά προβλήματα και έχουν στόχο την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών στα ουσιώδη προβλήματα και την υποστήριξή τους στην ερμηνεία των προβλημάτων αυτών.

Έκδοση στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Μαθησιακές Δυσκολίες»
 

Μπορείτε να κατεβάσετε το βιβλίο εδώ (1,1MB).