Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020 09:40

Ευχέρεια

Πρόκειται για τη ρέουσα ανάγνωση από την οποία προκύπτει νόημα. Η διδασκαλία της ευχέρειας δεν αποτελεί ανεξάρτητο διδακτικό αντικείμενο, αλλά μέρος ενός αναγνωστικού προγράμματος που έχει ως στόχο τόσο την ανάπτυξη της αποκωδικοποίησης όσο και της κατανόησης.

Κατηγορία Blog

Η αναγνωστική ευχέρεια ορίζεται ως η ικανότητα ανάγνωσης με ακρίβεια, ταχύτητα και έκφραση. Οι μαθητές με δυσκολίες στην αναγνωστική ευχέρεια διαβάζουν αργά, συλλαβιστά και κοπιαστικά. Σταματούν συχνά για να κατανοήσουν αυτό που διάβασαν και κάνουν παύσεις σε λάθος σημεία του κειμένου.

Κατηγορία Blog
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020 09:20

Γραπτές δοκιμασίες

 • Δίνουμε επιπρόσθετο χρόνο για την ολοκλήρωση των διαγωνισμάτων.
 • Δίνουμε τη δυνατότητα προφορικής εξέτασης.
 • Αποφεύγουμε τη λεπτομερή διόρθωση των γραπτών και τη χρήση κόκκινου στυλό.
 • Δε λαμβάνουμε υπόψη τα ορθογραφικά λάθη στις καθημερινές εργασίες ή στις γραπτές δοκιμασίες.
 • Αντικαθιστούμε τις μεγάλες γραπτές δοκιμασίες με μικρότερα κουίζ.
Κατηγορία Blog
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020 09:19

Μαθηματικές έννοιες

 • Εκπαιδεύουμε το μαθητή να υπογραμμίζει ή να μαρκάρει με μαρκαδόρο λέξεις κλειδιά που θα τον βοηθήσουν να επιλύσει ένα μαθηματικό πρόβλημα.
 • Χρησιμοποιούμε μαθηματικά προβλήματα σχετικά με τις εμπειρίες του παιδιού.
Κατηγορία Blog

 • Μειώνουμε την γραφική εργασία για το μαθητή, διατηρώντας ωστόσο το βαθμό δυσκολίας.
 • Τροποποιούμε τις δραστηριότητες (π.χ. ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αντιστοιχίσεις, συμπλήρωση κενών, σύντομης απάντησης).
Κατηγορία Blog

 • Διατυπώνουμε με σαφήνεια τους στόχους  κάθε διδασκαλίας.
 • Χρησιμοποιούμε γραφική απεικόνιση στην αρχή της διδασκαλίας με το σκελετό του μαθήματος.
 • Παρουσιάζουμε την ύλη βήμα προς βήμα.
Κατηγορία Blog

 • Δημιουργούμε ειδικές γωνιές/χώρους μέσα στην αίθουσα με εκπαιδευτικά υλικά που επιτρέπουν την πρόσβαση στη μάθηση, μεμονωμένα ή σε ομάδες μαθητών.
 • Φροντίζουμε η θέση του μαθητή να μη βλέπει προς το παράθυρο γιατί διασπάται η προσοχή του.
Κατηγορία Blog
Σελίδα 2 από 2