Τα θέματα της επιμόρφωσης αφορούν:

  • την πολύπλευρη κατανόηση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών
  • την διάγνωση και την διδακτική αξιολόγηση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών
  • την διαφοροποίηση της διδασκαλίας μέσα στην τυπική τάξη
  • την εξατομικευμένη υποστήριξη των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (αναγνωστική αποκωδικοποίηση, ευχέρεια και κατανόηση, ορθογραφία, παραγωγή γραπτού λόγου, μαθηματικά)

 Αίτημα Σεμιναρίου