ΔΥΣΛΕΞΙΑ & ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

To σεμινάριο υλοποιείται εξ ολοκλήρου από απόσταση µέσω της πλατφόρµας µας και δεν απαιτείται φυσική παρουσία. Περιλαµβάνει ασύγχρονα webinars και προτεινόµενες δραστηριότητες για εξάσκηση.

Μπορείτε να εντάσσεστε στο σεμινάριο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και να οργανώσετε την ατομική σας παρακολούθηση.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όποιον ενδιαφέρεται για τη διδασκαλία της ανάγνωσης σε παιδιά με δυσλεξία, αναγνωστικές δυσκολίες ή παιδιά προσχολικής αγωγής. Μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής όλων των βαθμίδων, λογοπεδικοί κι άλλοι επαγγελματίες που εργάζονται στο χώρο της ειδικής αγωγής καθώς και γονείς.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Στο σεμινάριο "Δυσλεξία & Φωνολογική Επίγνωση":

  • Θα κατανοήσετε στην πράξη το περιεχόμενο, τις διαστάσεις και τις δεξιότητες της φωνολογικής επίγνωσης,
  • θα εμπεδώσετε τη σχέση μεταξύ ελλιπούς φωνολογικής επίγνωσης και δυσλεξίας,
  • θα εμπλακείτε ενεργητικά στον σχεδιασό και την πρακτική εφαρμογή διδακτικών δραστηριοτήτων και
  • θα εκπαιδευτείτε στη χρήση εξειδικευμένου υλικού καλλιέργειας της φωνολογικής επίγνωσης (Rocket Cards και Rocket Frames).
ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
  
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

​AΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

1ο webinar:

Περιεχόμενο και διαστάσεις της φωνολογικής επίγνωσης

Τι σημαίνει

Πώς δομείται

Δεξιότητες

Πώς εξελίσσεται - Ελληνική Γλώσσα

2ο webinar:

Φωνολογική επίγνωση & ανάγνωση

Σχέση γραπτού και προφορικού λόγου

Κατανόηση ανάγνωσης - Μοντέλα ανάγνωσης

Σχέση φωνολογικής επίγνωσης και ανάγνωσης

Τεκμηρίωση για την ελληνική γλώσσα

3ο webinar:

Φωνολογική επίγνωση & δυσλεξία

Τι είναι η δυσλεξία

Η δυσλεξία στην ελληνική γλώσσα

Έγκαιρη ανίχνευση- ενδείξεις δυσλεξίας

Αποτελεσματική παρέμβαση- φωνολογική επίγνωση

4ο webinar:

Καλλιέργεια δεξιοτήτων φωνολογικής επίγνωσης

Α' μέρος

Εισαγωγή στη διδασκαλία της φωνολογικής επίγνωσης

Μορφές δραστηριοτήτων για την καλλιέργεια της φωνολογικής επίγνωσης

Τρόποι διαβάθμισης επιπέδου δυσκολίας δραστηριοτήτων

Γνωριμία με το εκπαιδευτικό πακέτο Rocket Cards

5ο webinar:

Καλλιέργεια δεξιοτήτων φωνολογικής επίγνωσης

Β' μέρος

Καλλιέργεια της δεξιότητας της Ομοιοκαταληξίας

Διαβάθμιση επιπέδου δυσκολίας των δραστηριοτήτων Ομοιοκαταληξίας

Προφορικές δραστηριότητες καλλιέργειας της Ομοιοκαταληξίας

Δραστηριότητες καλλιέργειας της Ομοιοκαταληξίας με υλικά

6ο webinar:

Καλλιέργεια δεξιοτήτων φωνολογικής επίγνωσης

Γ' μέρος

Καλλιέργεια της δεξιότητας της Αναγνώρισης συλλαβών και φωνημάτων

Προφορικές δραστηριότητες

Δραστηριότητες με υλικά

Γνωριμία με το εκπαιδευτικό πακέτο Rocket Frames

Διαβάθμιση επιπέδου δυσκολίας των δραστηριοτήτων

7ο webinar:

Καλλιέργεια δεξιοτήτων φωνολογικής επίγνωσης

Δ' μέρος

Καλλιέργεια των δεξιοτήτων Ανάλυσης και Σύνθεσης λέξεων

Καλλιέργεια των δεξιοτήτων Πρόσθεσης, Αφαίρεσης και Αντικατάστασης

Προφορικές δραστηριότητες

Δραστηριότητες με υλικά

Γνωριμία με το εκπαιδευτικό πακέτο Rocket Frames

Διαβάθμιση επιπέδου δυσκολίας

Μετάβαση από τη φωνολογική επίγνωση στην πρώτη γραφή με τα Rocket Frames

 

Τα webinars υποστηρίζονται από:

  • Δραστηριότητες για προαιρετική εξάσκηση
  • Ασύγχρονη ανατροφοδότηση για τις δραστηριότητες
  • Προτεινόμενο υλικό για μελέτη – Βιβλιογραφία
 

​ΥΛΙΚΟ

Στο σεμινάριο συμπεριλαμβάνεται το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό για την καλλιέργεια της φωνολογικής επίγνωσης rocket cards & rocket frames.

Rocket-cards

Κάθε πακέτο περιλαμβάνει 150 ελκυστικές, πολύχρωμες κάρτες που απεικονίζουν λέξεις.
Οι κάρτες διακρίνονται χρωματικά ανάλογα με τον αριθμό των συλλαβών και είναι αριθμημένες ανάλογα με το επίπεδο φωνολογικής δυσκολίας.

Rocket-Frames

Κάθε πακέτο περιλαμβάνει 60 πλαστικοποιημένες κάρτες διπλής όψης και πούλια.
Τα παιδιά παίζουν με τα πούλια ή γράφουν και σβήνουν με μαρκαδόρο όσες φορές χρειάζεται.
Οι κάρτες διακρίνονται χρωματικά μεταξύ τους ανάλογα με τον αριθμό των συλλαβών της λέξης.

 

 Διαβαστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ
  • Η Σουζάνα Παντελιάδου είναι Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής - Μαθησιακών Δυσκολιών στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. Έκανε τις προπτυχιακές σπουδές της στην Ελλάδα και ειδικεύθηκε στις Μαθησιακές Δυσκολίες στις ΗΠΑ, όπου και εργάσθηκε ως ερευνήτρια. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την ανίχνευση, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και ειδικότερα της δυσλεξίας. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής και έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 άρθρα σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά.
  • Η Αναστασία Χιδερίδου - Μανδαρή είναι απόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. Από το 2010 μέχρι σήμερα εργάζεται ως ειδική παιδαγωγός σε δομές Ειδικής Αγωγής. Έχει εστιάσει το ερευνητικό της ενδιαφέρον στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που εντοπίζονται στα Μαθηματικά.
ΚΟΣΤΟΣ

Το κόστος συμμετοχής είναι 150 ευρώ για την κανονική εγγραφή και 135 ευρώ για την εγγραφή φοιτητών/-τριών (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και το εξειδικευμένο υλικό Rocket Cards & Rocket Frames, κόστους 95 ευρώ)
 


 

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ "ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ"