Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες επιδρούν στο σύνολο της ζωής του παιδιού και της οικογένειάς του και συχνά απαιτούν υποστήριξη σε πολλαπλά επίπεδα και πλαίσια. Για αυτό, εκτός από τη διδακτική υποστήριξη, προσφέρουμε και συμβουλευτική στήριξη σε παιδιά, εφήβους, νέους και γονείς.

Η συμβουλευτική μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική και αφορά:

  • την υποστήριξη στη λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων
  • την επικοινωνία με το σχολικό πλαίσιο που φοιτά το παιδί

Υπηρεσιες συμβουλευτικης