Υπηρεσίες εποπτείας

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Εάν εργάζεστε με παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και χρειάζεστε υποστήριξη για

  • να αντιμετωπίσετε τις καθημερινές προκλήσεις της διδασκαλίας,
  • να βελτιώσετε την διδακτική σας πρακτική και αποτελεσματικότητα,
  • να επιλύσετε συγκρούσεις που αναδύονται στην καθημερινή σχολική πράξη, και
  • να ενισχύσετε το επαγγελματικό σας προφίλ

Αφορά όλους τους επαγγελματίες που αναλαμβάνουν την υποστήριξη παιδιών και εφήβων με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.


​ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Η εποπτεία σε κάθε μορφή της έχει ως στόχο την ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού/ επαγγελματία. Ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας μπορεί να διαφοροποιείται το περιεχόμενο ή η μεθοδολογία της. Σε κάθε περίπτωση δίνεται έμφαση στον αναστοχασμό και στη συνεργατική επίλυση των προβλημάτων. Στη διάρκεια της εποπτείας, ο επόπτης ή επόπτρια αξιοποιώντας την εμπειρία του/της μπορεί να παρέχει πρακτικές συμβουλές και καθοδήγηση, να απαντάει σε ερωτήσει ή να εστιάζει στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση και τον κατάλληλο σχεδιασμό της διδακτικής παρέμβασης. Μέσα από τη συστηματική, δομημένη αλληλεπίδραση και τον αναστοχασμό ο/η εποπτευόμενος/η κερδίζει γνώσεις, δεξιότητες και οικοδομεί επαγγελματικές αξίες και αυτοπεποίθηση.

Η εποπτεία μπορεί να είναι ατομική, ομαδική (αλλά 3 άτομα) ή να αφορά όλα τα μέλη συγκεκριμένου φορέα/κέντρου. Η εποπτεία μπορεί να οργανωθεί επίσης σε πλαίσιο σχολικής μονάδας.


​Όλοι οι εκπαιδευτικοί που συνεργάζονται μαζί μας συμμετέχουν σε συνεδρίες εποπτείας με την κ. Σουζάνα Παντελιάδου ή άλλους έμπειρους επιστήμονες, ώστε να εξασφαλίζεται η επιστημονική εγκυρότητα και η μέγιστη επιτυχία στις παρεμβάσεις μας.

Υπηρεσιες εποπτειας